STT

Met het Stofwisselings Test en Therapie apparaat (STT) kan zowel in het algemeen als per orgaan de stofwisseling bepaald worden. Het STT apparaat wordt daarbij aan het EAV apparaat gekoppeld. Het testen vindt op dezelfde manier plaats als bij een EAV meting. Met het STT apparaat kan tevens de gestoorde stofwisseling behandeld worden. Dit vindt plaats door het toedienen van therapiefrequenties aan het lichaam.