SIT

Systeem Informatie Therapie (SIT) is ontwikkeld om het harmonisch evenwicht in de mens te herstellen. Bij iedere aandoening ontstaan disharmonische trillingen. Deze worden met behulp van elektroden opgenomen in het SIT apparaat, omgezet in therapiefrequenties en in het lichaam teruggezonden. Deze regulerende frequenties laten het lichaam mee resoneren en zetten het op deze manier aan tot herstel. Zelfs moeilijk te be├»nvloeden chronische klachten laten zich op deze wijze behandelen. Vaak geeft het sneller resultaat dan een behandeling met medicamenten.