Promovendum

AV Primair 80% per consult, regulier tarief, max. € 30,- pp/pd, max. € 100,- pp/pj
AV Royaal 80% per consult, regulier tarief, max. € 30,- pp/pd, max. € 200,- pp/pj
AV Optimaal 100% per consult, regulier tarief, max. € 30,- pp/pd, max. € 500,- pp/pj
AV Excellent

100% per consult, regulier tarief, max. € 30,- pp/pd, max. € 500,- pp/pj 
daarboven max. €30,- pp/pd, € 750 pp/pj