Disclaimer

De informatie op de website van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde is zorgvuldig samengesteld. De website met haar onderdelen is eigendom van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde. Het is niet toegestaan om de site of gedeelte daarvan openbaar te maken, te kopiĆ«ren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde. Voor niet commercieel gebruik is geen toestemming nodig.
De informatie op de site wordt geregeld aangepast. De Praktijk voor Natuurgeneeskunde behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling kan de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist zijn. Hiervoor kan de Praktijk voor Natuurgeneeskunde niet verantwoordelijke worden gesteld.
De Praktijk voor Natuurgeneeskunde stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen. Zij is derhalve niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website worden verzonden of anderszins openbaar worden gemaakt.

De Praktijk voor Natuurgeneeskunde sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de daarin getoonde informatie.