SEG

Elk consult wordt voorafgegaan door Segment Electro Grafie (SEG) meting door het Vega Check apparaat.

Met behulp van de SEG wordt van verschillende gebieden in het lichaam de reactie op prikkels gemeten. Wanneer het lichaam te sterk of te zwak op een prikkel reageert, is er sprake van een storing in het lichaam die ziekteverschijnselen oproept of kan gaan oproepen. De pijnloze meting duurt maar 8 minuten en is voor het lichaam op geen enkele manier belastend.

De SEG geeft aanwijzingen over de gezondheidstoestand van de geteste persoon. De test geeft gedetailleerd aan waar zich functionele stoornissen bevinden in het lichaam. De meetresultaten van deze test worden grafisch weergegeven.

Tevens kan men met de SEG de energiereserve, Body-Mass-Index (BMI) en het zuur-base evenwicht bepalen.

Werkwijze:

De SEG heeft 6 elektroden die worden aangesloten op hoofd, handen en voeten. Via deze elektroden worden telkens niet waarneembare negatieve en positieve impulsstromen van 13 Hz gegeven in vier opeenvolgende fasen. De meting vindt plaats via 7 meettrajecten (afleidingen). Aan de hand van de meetresultaten van elke afzonderlijke afleiding kunnen we een indruk krijgen van het functioneren van organen en orgaangroepen en hun onderlinge beïnvloeding.

Met deze testmethode krijgt men tevens een persoonlijk en efficiënt overzicht van het reguleringsvermogen en de vitaliteit.