Privacy

Het is noodzakelijk en wettelijk verplicht om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, de uitgevoerde onderzoeken en de behandelingen.

Alle medewerkers in ons centrum hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Uw privacy wordt gewaarborgd door:

*  zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens.
*  er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens.
*  als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van uw dossier.
*  de assistentes hebben alleen toegang tot uw adresgegevens om een factuur te kunnen maken en het
    behandeladvies.

Wanneer het nodig is anderen te informeren over uw gezondheidstoestand doe ik dat alleen na uw expliciete toestemming.