Ziekte Evolutie Tabel

Ziekte en gezondheid kunnen niet worden gezien als een status waarbij een grens wordt gepasseerd als iemand van gezond  ziek wordt, of omgekeerd. Het lichaam wordt voortdurend door allerlei factoren uit balans gebracht. Dat roept een reactie op, die in de meeste gevallen weer zal leiden tot het hervinden van het evenwicht. In dat geval zullen we er niets van merken. Is de reactie ingrijpend dan zal dit herkend worden als ziekteproces. Je kunt een ziekteproces net zo goed een herstelproces noemen. Want elk levend organisme heeft de neiging om met een ziekteproces tot herstel te komen.  Ziekte en gezondheid kunnen worden voorgesteld als twee uitersten waar binnen we ons voortdurend bewegen.

Dr. H.H. Reckeweg ontwikkelde in de jaren ’50 een tabel, waarin hij de voortschrijdende (progressieve) en de terugdringende (regressieve) ontwikkeling van ziekte heeft geplaatst. Van de moderne versie die nu de Ziekte Evolutie Tabel wordt genoemd wordt in de natuurgeneeskundige praktijk gebruikt gemaakt om verschuivingen in het ziektebeeld te kunnen interpreteren.

Op de horizontale as zijn zes fasen van ziek zijn terug te vinden. Deze fasen zijn onderverdeeld in drie groepen van twee (te zien aan de witte verticale scheidslijn). Op de verticale as zijn weefsels en organen, naar embryologische oorsprong, geplaatst

Een probleem in de meest linkse fase kan ontstaan omdat het lichaam probeert door verhoogde uitscheiding toxines (vuile stoffen) te lozen. In dit proces kan bijvoorbeeld een verhoogde talgklier afscheiding plaatsvinden. Lukt het niet om op deze wijze voldoende afvalstoffen op te ruimen dan schuift het probleem op deze tabel naar rechts. De uitscheidingsfase wordt gevolgd door een ontstekingsfase, er ontstaan puistjes. Als het ontstekingsproces wordt onderdrukt, vindt er een verschuiving plaats naar de derde of de vierde kolom. Zonder hulp van buitenaf zal het lichaam niet makkelijk deze negatieve ontwikkeling kunnen omkeren. Het negatieve proces gaat al “dieper” in het biologische systeem van het lichaam storen. De toxines dringen van buiten naar binnen de cel in. Het lichaam roept al harder om hulp. Niet om onderdrukkende producten zoals een zalfje die de problemen van buitenaf nog verder naar binnen dringen. Het lichaam doet immers zijn best om de afvalstoffen kwijt te raken! Wordt ook in deze fase niet adequaat gehandeld, dan wordt de cel belemmerd in zijn functie en kan degenereren tot kankercel of sterft af.

Zo kunnen problemen die met onderdrukkende therapieën behandeld worden, leiden tot onomkeerbare ziekten. Is men eenmaal in de matrix- of de cellulaire fase aangekomen, dan is het moeilijk om het lichaam als nog te stimuleren tot herstel. Hoe eerder wordt ondersteund in het genezingsproces, hoe groter de kans dat leidt tot uitscheiding van de toxines, waardoor volledig herstel optreedt.

De tabel is geen volledige ziekte evolutie lijst. Op de stappen die worden benoemd in dit voorbeeld, zijn veel variaties mogelijk. Het ziekteproces doorloopt niet altijd elke fase. Het hoeft niet horizontaal van links naar rechts te gaan. Dit kan ook diagonaal waarneembaar zijn. En in omgekeerde richting is dit mogelijk in het herstelproces. Een belangrijke waarde van deze tabel is dat de ernst van het ziek zijn en de mogelijkheid tot herstel inzichtelijk is gemaakt. Beterschap!!